CONCERTEN

 

 

 

 

Concerten - Koorbegeleidingen

Brabant Sinfonia heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het culturele leven, met Tilburg als thuisbasis.

Brabant Sinfonia doet dit door het in stand houden van een orkest dat, naast het geven van concerten, uitvoeringen van koren, oratorium- opera- operette- en musicalgezelschappen begeleidt in de regio.

 

Verder bevordert de stichting de integratie van conservatoriumstudenten, betere amateurs en professionele musici.

Een belangrijke taak van Brabant Sinfonia is die van begeleidingsorkest.

Brabant Sinfonia heeft de begeleiding voor een groot aantal opera’s, operettes, musicals, cantates en oratoria verzorgd.

Daarnaast begeleidt Brabant Sinfonia talloze andere concerten van koren, zoals thema- en jubileumconcerten.

In een nauwe samenwerking tussen de koordirigent en de dirigent van Brabant Sinfonia kan in uiteenlopende bezettingen voor iedere vraag een passende oplossing geboden worden. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden.