ORGANISATIE

 

 

 

 

ORGANISATIE

Brabant Sinfonia heeft een platte organisatiestructuur. Naast het bestuur, eindverantwoordelijk voor het beleid en de financiën, kennen we een artistieke commissie, waarin bestuursleden, artistiek leider, concertmeester, orkestmanager en een vertegenwoordiging van de musici samen de koers voor het orkest bespreken en uitzetten.

Artistieke Leiding

Chef dirigent Joost Smeets is verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van het orkest in brede zin. Joost leidt de eigen concerten van het orkest en de repetities, bijgestaan door de concertmeester. Natuurlijk onderhoudt hij intensief contact met de spelers en het bestuur en is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen omtrent het orkest. Bij aanvragen om begeleiding overlegt hij met de concertmeester over de samenstelling van het orkest, de bezetting en de repetities. Daarnaast kunnen repetities ook geleid worden door een dirigent van een koor of gezelschap dat het orkest heeft aangezocht voor een begeleiding of samenwerking.
Meer informatie over Joost is te vinden op zijn website en YouTube.

ORKEST

Orkestmanager

Orkestmanager Evelien Holster draagt, in samenspraak met het bestuur, de dirigent en de concertmeester zorg voor de samenstelling van het orkest, nadat de bezetting en het aantal repetities is vastgesteld. Evelien is bij al onze projecten het aanspreekpunt voor de musici. Zij maakt afspraken en overeenkomsten met de aangezochte spelers en bewaakt het repetitiebezoek.

In de aanloop naar concerten is zij degene die de contacten met betrokken partijen onderhoudt en heel veel praktische zaken regelt.

Concertmeester

Concertmeester Anne-Marie van de Grint is de aanvoerder van de eerste violen en repetitor van het orkest. Indien nodig leidt zij groepsrepetities. Ze is verantwoordelijk voor het betekenen van de strijkpartijen en zorgt voor het ordelijk verloop van het stemmen. Daarnaast overlegt zij met de dirigent over de noodzakelijke bezetting van het orkest en de vereiste repetities.

 

Meer informatie is te vinden op haar website.