OVER ONS

 

 

 

 

Stichting TBO
Brabant Sinfonia

Historie

Het orkest Brabant Sinfonia valt onder de Stichting TBO.
Deze stichting, opgericht in 1977 onder de naam "Tilburgs Begeleidings Orkest",  heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het culturele leven, met Tilburg als thuisbasis.

De stichting doet dit door het in stand houden van een orkest dat uitvoeringen van koren, oratorium- opera- operette- en musicalgezelschappen begeleidt en daarnaast eigen concerten organiseert.

Verder bevordert de stichting de integratie van conservatoriumstudenten, betere amateurs en professionele musici.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, en geeft vorm en uitvoering aan het algemene beleid, zowel in financiële als artistieke zin. Dit alles in goede samenspraak met de overige organen van de stichting.

Bovendien schept het bestuur de randvoorwaarden voor een goed functionerend orkest, zowel wat betreft de samenstelling en leiding, als de repetities en faciliteiten. Het bestuur is verder belast met de contacten met de koren, muziekgezelschappen, sponsoren, subsidiënten en andere stakeholders.

 

In het verleden heeft het orkest met verschillende dirigenten langdurig samengewerkt waaronder Louis Dispa, Pieter Cox en Paul van Gulick.

Ook hebben verschillende gastdirigenten, waaronder Lex Bergink en Maurice Luttikhuis, voor het orkest gestaan.

Met de komst van Joost Smeets als chef-dirigent in 2022 wil Brabant Sinfonia zich nog meer gaan profileren als een all round orkest dat, in uiteenlopende samenstellingen, thuis is in vele muziekstijlen.

Dirigent

Vaste dirigent Joost Smeets is verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van het orkest en is bij eigen producties leidend bij de repertoirekeuze, in samenspraak met de programmacommissie en het bestuur.

Orkest

Brabant Sinfonia is er voor elk programma waarbij een orkest nodig is. Dit kan variëren van het begeleiden van een opera tot het opluisteren van een bedrijfsfestiviteit.

Het is een flexibel orkest met een basisomvang van circa 40 musici, zowel beroepsmusici als gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten. Het orkest kan, afhankelijk van de vraag, worden uitgebreid tot een volwaardig symfonieorkest of verkleind tot een kamerorkestbezetting.